Dekningskart

Ønsker du å sjekke mobildekningen der du bor eller oppholder deg, kan det være lurt å benytte et dekningskart. Les videre om mobildekning i Norge, og hvordan du finner ut av hvilket dekningskart du skal bruke.

Dekningskart hos teleoperatører

Telenor  

På nettsiden til mobiloperatøren Telenor finner du deres dekningskart. Du kan søke på steder i Norge for å sjekke status på mobildekningen, og hvor høy dekningsgrad deres mobilnett har.

Gjelder også for: 

 • Talkmore
 • PlussMobil
 • Fjordkraft
 • Happybytes
 • Release

Klikk for Telenor sitt dekningskart.

Telia 

Dekningskartet til Telia gir deg mulighet til å se hvor i landet det er basisdekning, god eller meget god mobildekning. Du kan også velge nettverksstatus på dekningskartet. Da får du oversikt over hvor i Norge det er normal dekning, eventuelle forstyrrelser eller ingen dekning.

Gjelder også for: 

 • Onecall
 • Chili Mobil

Klikk for dekningskart til Telia.

Ice 

Gjelder også for: 

 • Talkmore
 • NiceMobil

Mobiloperatøren Ice bygger stadig ut sitt eget mobilnett som heter Ice +. I de områdene av landet der Ice ennå ikke har mobilnett, låner de mobilnettet til Telia. Ice har også eget dekningskart, der fargene på kartet indikerer om det er basisdekning, god eller meget god dekning.

Klikk for dekningskartet til ICE.

Hva er mobildekning og dekningskart? 

I Norge har vi 3 ulike mobilnett som er godkjent av Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), og de tilhører mobiloperatørene Telenor, Telia og Ice. På verdensbasis ligger Norge på sjetteplass i mobildekning, og mobilnettet bygges stadig ut.

Når det snakkes om mobildekning, betyr dette den geografiske rekkevidden for et bestemt mobilnett. Siden operatørene bygger ut hvert sitt mobilnett, vil mobildekningen variere etter hvilken mobiloperatør du bruker.

For at mobilen din skal fungere, trenger du dekning. Et dekningskart viser hvor god eller dårlig mobildekning du har akkurat der du befinner deg. Uten dekning vil du ikke kunne ringe, sende SMS eller surfe på nett.

Dekningskartene er basert på teoretiske beregninger, og er kun ment for å gi veiledende informasjon til brukere av mobilnettet. Du vil dermed ikke få garanti for at du får god mobildekning på et bestemt område. Likevel gir et dekningskart deg en god pekepinn på mobilnettets dekningsgrad.

Kikker du på din mobiloperatørs dekningskart, vil du ikke få oversikt over eksakte posisjoner. Kartet tar heller ikke hensyn til hvilken type enhet du bruker. Dekningsgraden kan dermed variere om du bruker mobil eller nettbrett.

Telenor, Telia og Ice tilbyr sine kunder å sjekke kvaliteten på deres mobildekning i hvert sitt dekningskart for hele Norge. Mobiloperatørene deler dekningsgraden inn i basisdekning, god dekning eller meget god dekning.

Dekningskart og dekningsgrad

Det er flere forhold som påvirker dekningsgraden, deriblant om du befinner deg utendørs eller innendørs. I tillegg vil din mobiltype og hvor langt unna du er fra mobilnettets basestasjon påvirke dekningsgraden.

Også lokale forhold som vegetasjon og høydeforskjeller vil være avgjørende for hvor god eller dårlig dekning et mobilnett har.

På dekningskartene finnes det 3 ulike nivåer når det gjelder dekningsgraden:

 • Basis
 • God dekning
 • Meget god dekning

Med basis mobildekning kan du ringe og surfe litt på nett, men du må regne med at mobildekningen faller bort eller blir svekket enkelte ganger. Har du mobilen i vesken eller i lommen, vil dekningsgraden sannsynligvis bli redusert. Det samme gjelder om du oppholder deg innendørs. Basis mobildekning har dermed lav dekningsgrad.

God dekning betyr at du kan ringe, sende SMS og surfe på nett både innendørs og utendørs. Husk likevel at dekningsgraden alltid vil være bedre utendørs. Befinner du deg på et sted som er merket med “god dekning”, vil det med andre ord si at området har middels dekningsgrad.

Meget god dekning på dekningskartet betyr at mobilnettet har høy dekningsgrad. I dette tilfellet vil mobilnettet fungere tilfredsstillende både ute og inne.

Tips: Sammenlign og se hvilke mobilabonnement som er best.

Hvilket dekningskart skal jeg bruke?

Telenor, Ice og Telia har utarbeidet hvert sitt oversiktskart. Siden det finnes tre ulike mobilnett her i landet, kan det være lurt å sjekke samtlige dekningskart før du bestiller et mobilabonnement. Har du allerede et mobilabonnement, for eksempel hos Telenor, må du sørge for å sjekke deres kart.

Dersom du bruker en mobiloperatør som ikke har sitt eget mobilnett, må du først undersøke på nettsiden deres hvilket mobilnett de benytter. I slike tilfeller vil mobiloperatørene benytte mobilnettet til Telenor, Ice eller Telia. Du må deretter finne dekningskartet som samsvarer med ditt mobilnett.

Talkmore og PlussMobil benytter for eksempel Telenor sitt mobilnett, mens OneCall og Chilimobil bruker Telias nett.

Husk å sjekke dekningskartet som tilhører din mobiloperatør. Har du et abonnement hos en operatør uten eget mobilnett, bruker de mobilnettet til Telenor, Telia eller Ice.

Oppsummering

 • Et dekningskart gir deg informasjon om hvor i landet det til enhver tid er lav, middels eller høy mobildekning.
 • I Norge har vi 3 ulike mobilnett. De tilhører Telenor, Telia eller Ice. Disse har utviklet hvert sitt dekningskart.
 • Mobildekningen kan variere etter hvilken mobiloperatør du bruker.
 • Selv om dekningskartet viser at et område har god dekning, kan du likevel oppleve at dekningen er svakere innendørs enn utendørs.