Mobilnettene i Norge

Det er mange mobiloperatører i Norge, men kun tre mobilnett. Her forklarer vi hvordan mobilnettene i Norge fungerer, og om det spiller noen praktisk rolle hvilket nett du benytter.

Tre mobilnett

I Norge har vi tre mobilnett, eid og drevet av henholdsvis

  • Telenor
  • Telia
  • Ice

Telenor

Telenor var først ute med digitalt mobilnett, som ble åpnet i 1993. Bakgrunnen til det var at Telenor lenge var et statlig selskap. Derfor hadde de monopol på alle telefonitjenester i landet frem til midten av 1990-tallet. Telenor ble i 1995 et statlig aksjeselskap og skiftet navn fra Televerket til Telenor. Staten eier fortsatt 54 % av aksjene vis Næringsdepartementet og 5 % gjennom Statens pensjonsfond.

Telia

Telia het først NetCom. De var det første private selskapet som startet mobilnett i Norge. Etter hvert ble de kjøpt opp av svenske Telia, og skiftet derfor navn i 2016.

Ice

Det siste mobilnettet blir drevet av selskapet Ice. De leier i stor grad nettkapasitet av Telia, men har også delvis bygget ut eget nett.

Det er tre mobilnett i Norge, som drives av henholdsvis Telenor, Telia og Ice. Når du skal velge mobilabonnement kan det være lurt å sjekke dekningskartene deres, hvis du vet at du kommer til å oppholde deg i områder hvor mobilnett kanskje ikke er godt utbygd.

Ulik dekningsgrad

Hvor god dekning man har på mobilen sin avhenger av dekningsgraden der man er. Imidlertid avhenger det også av at området du befinner deg i er dekket av det mobilnettet du er koblet til.

I de fleste tettbygde områder i Norge vil det ikke spille noen rolle hvilket mobilnett abonnementet ditt er knyttet opp mot.

Derimot kan det spille stor rolle hvis du er grisgrendte strøk, for eksempel på hyttetur. Mobilnettet er ikke fullt utbygd overalt i Norge. Der hvor det er lite bruk, er det derfor ikke alltid prioritert av alle selskapene å sette opp mobilmaster.

Hvis du har hytte i et litt fjerntliggende område, kan det derfor lønne seg å sjekke dekningsforholdene til det aktuelle mobilnettet før du velger abonnement.

Du finner dekningskart som til enhver tid er oppdaterte på nettsidene til de respektive operatørene Telenor, Telia og Ice.

Telenor har klart flest basestasjoner. De bygger også ut 5G, i tillegg til at de hele tiden øker 4G-kapasiteten.

På disse dekningskartene vil du som regel se at det er litt ulik grad av dekning. Det er fordi selskapene skiller mellom i alle fall tre grader av dekning.

  • Aller best dekning gir rask dataoverføring. Da kan du surfe og strømme data.
  • Med middels bra dekning kan du kanskje strømme og surfe når forholdene er ideelle, men du kan ikke regne med at det går.
  • Med den laveste dekningen kan du kanskje bare sende sms, og ringe når du er heldig med forholdene.

Mobilnettselskapene bygger stadig ut nettet i Norge. Du kan følge med på utviklingen på nettsidene deres.

Telenor er markedsleder innen telefoni i Norge. Imidlertid fungerer nettet deres akkurat like godt enten du er direkte kunde hos dem, eller du er kunde hos en mobiloperatør som leier nett av Telenor.

Mobilnettene er regulert

Utover dekningsgrad spiller det ingen rolle hvilket nett du er koblet opp til. Hvis du for eksempel har abonnement hos en mobiloperatør som leier nett av Telenor, har du like gode nettforhold som en som har abonnement hos Telenor.

Det er blant annet fordi markedet er regulert av myndighetene. Telenor er en markedsleder, men har likevel ikke anledning til å gjøre ting som er til hinder for sine konkurrenter.

Oppsummert

I Norge er det tre mobiltelefonnett, som alle de ulike mobiloperatørene benytter. De tre nettene har litt ulik dekning. Derfor kan det være lurt å sjekke dekningskartet til nettet din mobiloperatør benytter, hvis du skal oppholde deg utenfor tettbygde strøk.

De tre mobilnettene eies av:

  • Telenor
  • Telia
  • Ice