Alt om 3G, 4G og 4G+

Vi har alle lyst til å være på nett, og ha raskt mobiltelefoni. Samtidig har vi hørt om 4G og andre typer nettverk, men vet ikke alltid hva de forskjellige betegnelsene betyr. Her forklarer vi det du bør vite om 3G, 4G og 4G+.

4G forklart

4G står rett og slett for 4. generasjon mobilnettverk. Det er naturlig nok videreutvikling fra 3G-mobilnettet.

Den største forskjellen mellom 3G og 4G ligger i funksjonaliteten til de to nettverkstypene.

3G ble utviklet som et rent mobilnettverk med anropsfunksjoner. 4G er imidlertid utviklet som et datanettverk.

Det bør ses i sammenheng med den raske utviklingen det har vært innen bruken av mobiltelefonen. Mens den tidligere i hovedsak ble brukt til å ringe og sende tekstmeldinger med, brukes den nå i stor grad til datanedlasting og overføring.

Det finnes mange ulike typer 4G-nettverk. I Norge er det den såkalte LTE-standarden som er bygget ut. Det står for «Long Term Evolution».

4G som datanett og mobilnett

4G ble altså i utgangspunktet utviklet som et rent datanettverk. Likevel benyttes det nå også til tale og til tekstmeldinger.

Det er mulig fordi det er blitt omgjort til å også være et komplett mobilnettverk, gjennom en 4G-talefunksjonalitet.

Mens 3G ble utviklet som et rent tale-mobilnettverk, ble 4G utviklet for overføring av data. Det er imidlertid videreutviklet til å også håndtere tale og tekstoverføring.

Forskjeller på 4G og 4G+

Det finnes i tillegg ulike typer 4G-nett. Begreper som 4G+ og 4G++ betegner videreutviklinger av 4G-nettet.

Begge disse typene er basert på den omtalte LTE-standarden. Samtidig er det i tillegg en videreutvikling som kalles LTE Advanced.

Denne LTE Advanced-standarden gjør det mulig å tilkoble mange frekvenser på samme tid. Dette er en fordel fordi det fører til at trafikken inn til mobilmasten automatisk tildeles den frekvensen som for øyeblikket har størst kapasitet.

Dermed kan man oppnå høyere hastighet. I tillegg gir det en mer stabil brukeropplevelse for hver enkelt abonnent, enten vedkommende ringer, tekster eller overfører data.

Tips: Les også vår artikkel om 5G nettverket.

Hva betyr det for hastigheten

I utgangspunktet er 4G++ den raskeste løsningen av disse nettene, mens vanlig 4G vil være tregest. Samtidig er det viktig å være klar over at hastigheten også kommer an på dekningsforholdene der du oppholder deg.

Uansett hvilken nettverkstype du er tilkoblet, vil forhold som avstand til nærmeste mobilmast og eventuelle hindringer i landskapet kunne gi betydelige utslag på nettverkshastigheten. I tillegg kommer kapasiteten på mobilenheten din.

Du kan lese tips om hvordan du får best fart på nettet ditt på nettsidene til Telenor.

Hvilket nettverk du er tilkoblet har stor betydning for hastigheten på tale- og dataoverføring. Likevel spiller også andre forhold til dels stor rolle, som for eksempel nærhet til nærmeste mobilmast.

Oppsummert

Det skjer stadig nyvinninger innen teknologien for mobilnettverk. 4G ble utviklet som et datanettverk, men er videreført også som et tale- og tekstnettverk.

Hastigheten du oppnår ved egen mobilbruk avhenger av hvilken type nettverk du er koblet til, men også andre forhold, som:

  • Avstand til nærmeste mobilmast
  • Eventuelle topografiske hindringer
  • Kapasiteten på din mobiltelefon