Info om 5G

At 5G-nettet nå er bygget ut, har til dels stor betydning for hver enkelt av oss. Her forklarer vi hva 5G er, og hvilken innvirkning det har på din hverdag.

Raskere overføring med 5G

Hver utbygging av mobilnettet har medført bedre ytelse. Dermed har vi som forbrukere kunnet gjøre mer, raskere, over mobilen.

Det er også tilfellet med 5G. Ved hjelp av 5G-nettet kan man ha en internettforbindelse som er stabil og rask – så rask at data overføres nesten i sanntid.

5G står for femte generasjon mobilnettverk. Denne siste utviklingen av nettet muliggjør en rekke innovasjoner innen smartteknologi og kommunikasjon mellom smartenheter.

Dette er 5G

G står for «generasjon». 5G er altså 5. generasjon mobilnettverk. Den aller første generasjonen, G1, ble lansert i 1979 i Japan. Det dukket opp i Norge et par år senere, i 1981.

Helt siden den gang har det stadig kommet nye versjoner. Mens den første generasjonen kun tillot ringing, altså taleoverføring, kan 5G sørge for full dataoverføring i en hastighet tilnærmet sanntid.

Den forrige generasjonen, 4G, ga også mulighet for dataoverføring og strømming. 5G er likevel opptil ti ganger raskere enn 4G.

Imidlertid er det ikke bare hastigheten og strømming som skiller 5G fra tidligere versjoner. Det muliggjør også større kapasitet med tanke på antall enheter som kan kobles på samme nettverk.

Det er viktig fordi det betyr at dine smartenheter kan snakke med hverandre, via internett. For eksempel kan du bruke en smarttelefon til å gi kommandoer til gressklipperen eller garasjeporten. Eller til å slå på utelys før du går ut.

Siden nettet er så raskt, vil det ikke gå ut over hastigheten på andre oppgaver du  jobber med på nett. Flere enheter kan benytte nettet, og ingen av dem behøver å «lagge» eller vente på at de andre blir ferdige på nettet.

Tips: Se også vår artikkel om mobilnett i Norge.

5G og Internet of Things

Internet of Things, også kalt «tingenes internett», er et begrep som også er viktig i forhold til 5G. Tingenes internett viser til hvordan internett benyttes for å koble ulike enheter sammen, slik som en mobiltelefon og en garasjeport.

Stadig flere ulike gjenstander gjøres om til såkalte «smartenheter». Det vil si at de kan styres og samhandle med andre. I mange hjem styres allerede lys, dører og temperatur via mobiltelefonen. På samme måte styres for eksempel printere på kontoret.

Når dette gjøres innendørs, kan det fungere via et felles wifi-nett. Likevel har det klare begrensninger, og kort rekkevidde. Med 5G-nettet kan denne teknologien benyttes hvor som helst hvor et slikt nett er utbygd.

Dette gjør det mulig å styre autonome busser, åpne fjerntliggende bommer eller aktivere betaling fra en smartklokke. Mulighetene er mange, og det er rimelig å forvente at vi vil se langt flere i tiden fremover. Det finnes allerede ulike eksempler på at 5G bidrar til forenkling av arbeidsprosesser. Et av dem, innen skogbruk, forteller bedriften Klosser om på sine nettsider.

Vi vet foreløpig ikke alle mulighetene 5G kan gi. Teknologien er fortsatt i utvikling, så det er rimelig å forvente at vi vil se en rekke innovasjoner i tiden fremover.

Videre utvikling

Hvordan 5G-teknologien vil påvirke samfunnet og hverdagen vår, vet vi ikke fullt ut ennå. Siden denne teknologien stadig er i utvikling, er det eneste sikre at det vil føre til endringer. Du kan lese om hvordan Telenor ser for seg utviklingen av 5G på deres nettsider.

Det viktigste å huske på er at 5G handler om rask kommunikasjon, både mellom mennesker og mellom digitale smartenheter.

Oppsummert

5G står for femte generasjon mobilnettverk. Det har stadig kommet nye generasjoner av mobiltelefonnettet. Denne siste generasjonen har imidlertid en del betydelige endringer:

  • Opptil ti ganger raskere enn 4G
  • Langt flere enheter kan koble seg på og «snakke sammen»
  • Det muliggjør en rekke innovasjoner innen VR (virtuell reality) og AR (augmented reality)