Tips til valg av mobiltelefon for eldre

Mange behov er ulike ved forskjellig alder, og slik er det også med mobiltelefoner. Her går vi gjennom gode råd for valg av trygg mobiltelefon til eldre.

Hva slags telefon som passer for eldre bestemmes av flere forhold, både fysiske, bruksmessige og sikkerhetsmessige.

Fysiske forhold å ta hensyn til ved mobil til eldre

Mobiltelefonen brukes til mange gjøremål i løpet av dagen, og da er det viktig at den fungerer godt til alle oppgavene. Da bør det for eldre særlig tas hensyn til:

  1. Hørsel
  2. Syn
  3. Finmotorikk

 1. Hørsel

Hvis man har nedsatt hørsel, blir det ekstra viktig med god lydkvalitet på mobilen. Det kan også være behov for å forenkle lydbildet, og øke kontrasten. På en del mobiltelefoner som finnes på markedet, finnes det innstillinger som gjør dette automatisk. Hvis ikke kan det være mulig å gå inn i innstillinger og endre lydoppsettet, men det kan da være krevende å finne frem til det som passer best.

Det enkleste er derfor å be om en telefon som har lydinnstillinger for svekket hørsel.

Det finnes også mobiltelefoner som er kompatible med høreapparater. Det er en fordel hvis man har alvorlig svekket hørsel, og bruker høreapparat.

2. Syn

Hvis synet er svekket, kan det føre til problemer med å bruke en del funksjoner på en vanlig mobiltelefon. Ofte er innholdet på mobilen smått, fordi man ønsker å få mest mulig informasjon inn på mobilens lille skjerm.

For eldre vil det ofte i stedet være ideelt med større skrift og større ikoner. Dette kan også stilles inn manuelt på mange telefoner. Likevel er det også her enklest å velge modeller som har modus for svekket syn innebygget.

Lesetips: Se også vår artikkel om aldersgrense på mobilabonnement i denne artikkelen.

3. Finmotorikk

Mange eldre opplever at det er utfordrende å navigere med berøringsskjerm, av ulike grunner. Det kan være fordi fingrene har tørrere hud, fordi man kanskje skjelver på fingrene, eller på grunn av leddgikt. Det kan sammenlignes med hvis man fryser så kraftig på hendene at man skjelver – da er det vanskelig å treffe riktige taster.

Hvis finmotorikken er nedsatt, kan det hjelpe med en mobiltelefon med ergonomisk utforming, og berøringsskjerm med god kvalitet. Det vil også være til hjelp med store knapper og ikoner.

Mange synes også det er en fordel å sette på popsocket på baksiden, for å få bedre grep. Da er det også lettere å sette fra seg telefonen på bordet mens man snakker.

Når syn, hørsel eller finmotorikk svekkes, kan det skape utfordringer for bruken av mobiltelefon. Det finnes imidlertid telefoner og innstillinger som kan avhjelpe slike utfordringer.

Hvordan skal mobilen brukes

Det er viktig å på forhånd avklare hva mobiltelefonen skal brukes til. Dersom det kun er til samtaler og sms, kan det hende at en smarttelefon ikke er nødvendig. For eksempel lager Doro svært enkle mobiltelefoner beregnet på eldre. De har likevel et kamera. Noen av telefonene fra Doro har også en egen nødknapp, til bruk i nødssituasjoner.

Doro lager også smarttelefoner, med enten sitt eget operativsystem eller Android. Det kan du lese mer om hos Elkjøp.

Hvis man ønsker å bruke mobiltelefonen til internett og ulike apper, bør man tenke over hvilket operativsystem man velger. Hvis brukeren allerede er kjent med et operativsystem, kan det være en fordel å holde seg til det. Mange eldre ønsker ikke å sette seg inn i et helt nytt brukergrensesnitt.

Det kan også være lurt å ta hensyn til hvilket operativsystem den personen som eventuelt skal hjelpe den eldre med telefonen kjenner til. Hvis man skal veilede noen i bruk av en telefon, bør man også kjenne systemet godt selv.

Lesetips: Se også mobilabonnement for eldre her. 

Tryggheten ved å kunne bruke telefonen

Det ligger en stor trygghet i å være sikker på at man klarer å bruke mobiltelefonen, dersom et akutt behov skulle oppstå. Tydelige og enkle funksjoner i mobilen er derfor ofte viktigere for eldre, enn mange nye, smarte funksjoner.

For mange eldre er det svært viktig å føle at de behersker mobilbruken, slik at de lett kan ringe til familie eller nødetater dersom de får behov for det. Da er det viktigere at telefonen er enkel å bruke, enn at den har mange ulike funksjoner. Dette gjelder særlig for eldre som bor alene.

Da kan en såkalt «seniortelefon» med en nødknapp være et svært godt alternativ. Les mer om det hos Power.

Det er også lurt å se på batterilevetiden på telefon til eldre. Jo flere funksjoner en smarttelefon har, jo kortere er batterilevetiden. Mange telefoner har imidlertid innstillinger for batterisparing.

Hvis man er redd for å glemme å lade telefonen ofte nok, kan det være lurt å ha mindre funksjoner på telefonen, og dermed få lengre batterilevetid.

Oppsummert

Når man skal velge telefon til eldre er det flere faktorer man bør tenke nøye gjennom. De viktigste er:

  • Nedsatt syn
  • Nedsatt hørsel
  • Nedsatt finmotorikk
  • Behov for nødknapp