Angrefrist på mobilabonnement

Har du skiftet mobilabonnement, men angrer på kjøpet? Da kan det være at du kan angre deg. Her får du alt du må vite om angrefrist på mobilabonnement.

Dette må du vite om angrefrist på mobilabonnement

Mange mobilabonnement selges med 12 måneders bindingstid. Det å skrive under på en slik avtale, bør derfor være en nøye gjennomtenkt handling. Velger du å bryte avtalen, må du betale et gebyr. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor lenge du har igjen av bindingstiden.

I stedet for å måtte betale unødige gebyrer, kan du bruke angreretten. Men du må være rask. I Norge har forbrukere angrerett når det inngås avtale om mobilabonnement, på lik linje som ved kjøp av andre varer og tjenester.

Hvor lang er angrefristen på mobilabonnement?

Angrefristen på mobilabonnement er på 14 dager. Kommer du hjem, leser over vilkårene, og ser at dette abonnementet ikke står til forventningene, kan det være at du kan benytte deg av angreretten.

Angrefristen løper fra tidspunktet selgeren har mottatt skriftlig kontrakt fra deg som kunde. Du må ha godtatt alle vilkår for at kjøpet skal være gyldig.

Når kan man bruke angreretten?

I løpet av de 14 dagene du har angrefrist, kan du avbryte avtalen uten å måtte oppgi en årsak til selger. Angreretten gjelder altså uansett hva som er årsaken til at du ikke ønsker å fortsette med mobilabonnementet.

Når det gjelder angrerett på mobilabonnement, har du ikke denne retten om du har kjøpt abonnementet i en fysisk butikk. Når man kjøper varer i butikker, er man prisgitt butikkens regler for angrerett. Noen butikker aksepterer at du leverer tilbake det du har kjøpt, noen gir deg et gavekort eller en tilgodelapp, mens andre ikke tilbyr slike tjenester.

For å kunne benytte deg av angreretten på mobilabonnement, må du ha kjøpt det via telefon, internett, dørsalg eller stand, såkalt fjernsalg.

Ved kjøp av mobilabonnement i fysisk butikk, gjelder ikke angreretten. Mobilabonnementet må være kjøpt via nett, telefon eller annet fjernsalg, som det kalles.

Pass på at du tar godt vare på SIM-kortet og emballasjen. Som en hovedregel bør du alltid beholde kvitteringen på alt du kjøper.

Merk: Kjøp fra privatpersoner gir ingen angrerett.

Hvor dyr må varen være for å bruke angreretten?

I tillegg må selve kjøpesummen være over kr. 300,-. Et mobilabonnement med 12 måneders binding vil koste mer enn denne summen, og derfor være innbefattet av angrerett.

I veileder til angrerettloven kan du lese mer om angrerett og angrefrist.

Klagerett

Mener du at du har fått feil opplysninger om mobilabonnementet eller feil mobilabonnement, kan du klage. Selgeren har plikt til å gi deg riktig produkt, eller så skal du ha pengene tilbake. Hos Forbrukerrådet kan du lese mer om klagerett.

Slik går du frem for å angre på mobilabonnementet

 1. Ta kontakt med selger via kontaktskjema/e-post eller telefon. Et tips er å holde kommunikasjonen skriftlig. Slik er det lettere å gå tilbake i samtalen om det kreves dokumentasjon på et senere tidspunkt.
 2. Legg ved angreskjema som skal være vedlagt brevet med SIM-kortet/mobilabonnementet. Husk at dette må gjøres innen 14 dager etter kjøp.
 3. Når du får bekreftelse på at selger har mottatt angreskjemaet, vil du få beskjed om hva du skal foreta deg.
 4. Hvis selger krever at du sender tilbake SIM-kortet, må du mest sannsynlig betale portoen for sendingen, om ikke annet avtales mellom dere.
 5. Det kan være at mobilabonnementet allerede er i funksjon. Da kan selgeren ta seg betalt for perioden du har brukt abonnementet, men du vil få tilbakebetalt eventuelle innbetalinger som strekker seg lenger frem i tid.

Huskeliste for angrefrist på mobilabonnement

 • Angrefristen er på 14 dager.
 • Du kan angre kjøpet uten å oppgi årsak innenfor angrefristen.
 • Kjøpet må ha skjedd via telefon, nett, stand eller dørsalg.
 • Hold gjerne kommunikasjonen med selger skriftlig.
Angrefristen på mobilabonnement er på 14 dager. Du trenger ikke å oppgi en årsak for at du angrer deg.

Oppsummering

 1. I Norge har vi angrerett på mobilabonnement, på samme måte som vi kan angre på kjøp av andre varer og tjenester.
 2. Det er viktig at alle vilkår er oppfylt for at du skal kunne benytte deg av angreretten. Blant annet må abonnementet være kjøpt via fjernsalg, og du må sende inn angreskjema før det har gått 14 dager etter kjøp.
 3. Har mobilabonnementet allerede blitt aktivert, vil du måtte betale for den tiden du har brukt det. Eventuelle innbetalinger som løper etter avtalestopp, vil bli tilbakebetalt.