Informasjon om operatørlås

Enkelte mobiler selges fremdeles med operatørlås. Les mer om hva operatørlås er, og hvilke fordeler og ulemper dette har når du skal kjøpe ny mobil.

Hva betyr det at en mobil har operatørlås? 

Før 2015 var det mer vanlig med operatørlås på mobiler enn det er i dag. Det skyldes at det nå er større konkurranse mellom de forskjellige mobiloperatørene på markedet. Selv om de aller fleste mobiler i dag selges uten å være låst til en bestemt operatør, så kan eldre mobiler fremdeles ha operatørlås.

Kjøper du i dag en mobil med abonnement, kan du i enkelte tilfeller likevel oppleve at den er låst til en bestemt mobiloperatør.

Tips: Les mer om mobil med abonnement i denne artikkelen.

Operatørlås betyr at du har inngått en avtale der du forplikter deg til å betale for et bestemt mobilabonnement i en begrenset periode. Vanligvis gjelder avtalen for ett år. Du har ikke mulighet til å bytte SIM-kort til en annen leverandør i løpet av denne avtaleperioden.

Dersom du prøver på å sette inn et nytt SIM-kort fra en annen mobiloperatør når den er låst, vil du oppleve å få en av disse feilmeldingene:

 • “Ugyldig SIM”
 • “SIM avvist”
 • “Sett inn korrekt SIM-kort”
 • “Tast inn spesialkode”
 • “Skriv inn nettverkskode”
 • “Tast inn begrensningskode”

Kjøper du en operatørlåst mobil, vil du få den til redusert pris. Det er fordi mobilen er sterkt subsidiert, siden du binder deg til et mobilabonnement for et år. Ofte kan prisen på mobiltelefonen være så lav som 1 krone. På den annen side kan månedsprisen å betale for mobilabonnementet være høyere enn det du ønsket i utgangspunktet.

Mobiler med operatørlås var vanlig for 8 – 10 år siden, men i dag er det svært få mobiler som selges på denne måten. Mobilabonnementer har imidlertid ofte en bindingstid på ett år.

Hvordan du fjerner en operatørlås 

En mobil som er låst vil ikke automatisk bli ulåst etter at bindingstiden er over. Du må kontakte din mobiloperatør for å kunne låse den opp. Det skjer ved at du får tildelt en kode som fjerner operatørlåsen. Koden er gratis, og du vil da stå fritt til å velge hvilken operatør du selv ønsker. Du kan dermed også sette inn et nytt SIM-kort fra et annet selskap.

Det kan imidlertid variere fra mobil til mobil hvordan operatørlåsen fjernes. I mange tilfeller må du oppgi telefonens IMEI-nummer for å låse opp mobilen. Du finner dette nummeret ved å gå til innstillinger på mobilen under “Generelt” og deretter til “Om”.

En annen mulighet er å taste inn *#06# på mobilen din. Dette gjør du ved å åpne tastaturet, akkurat på samme måte som om du skulle ringe et telefonnummer. Deretter må du kontakte kundeservice til den mobiloperatøren du har vært kunde hos.

Les også: Telenor: Operatørlås – slik henter du ut operatørlåskode

Forskjellen på operatørlås og bindingstid 

Mens operatørlås er en sperre som ligger inne i selve mobiltelefonen, er bindingstid den tiden du er forpliktet til å betale for mobilabonnement hos et bestemt mobilselskap. Maksimal bindingstid er 12 måneder, akkurat like lenge som det en operatørlåst mobil har.

Når det gjelder maksimal bindingstid for et bedriftsabonnementer, kan denne være helt opptil 2 år.

Dersom du avbryter bindingstiden før avtaleperioden er utløpt, må du betale et bruddgebyr. Størrelsen på dette gebyret vil variere etter hvor mange måneder du har igjen av bindingstiden.

Fordeler og ulemper med operatørlås

Det er både pluss og minussider når det gjelder kjøp av mobiltelefoner som har operatørlås. Her kan du lese om viktige fordeler og ulemper:

Fordeler 

 • Du får muligheten til å kjøpe en sterkt subsidiert mobiltelefon. Prisen for selve telefonen kan være så lav som 1 krone.
 • Mobilen vil ikke være låst lenger enn maksimum 12 måneder.
 • Dersom mobilabonnementet passer for akkurat din bruk, kan det være fordelaktig å velge en mobil med operatørlås.

Ulemper

 • Du mister friheten til å velge mobiloperatør og abonnement.
 • Dersom mobilabonnementet er dyrt, må du vente i 1 år før du kan bytte til et abonnement som passer deg bedre.
 • Ønsker du å låse opp mobilen før avtaleperioden er over, må du betale et gebyr.
Det er gebyrfritt å låse opp mobilen etter at avtaleperioden på ett år er over. Ønsker du å låse opp en mobiltelefon før tiden, må du betale for å få tilsendt koden.

Hvilke leverandører har operatørlås? 

Så å si alle store mobiloperatører som Telenor, Telia og Ice har gått bort fra å selge mobiler med operatørlås. Det er altså kun dersom du har en eldre mobiltelefon at den fortsatt kan være låst.

Operatørlås var tidligere hensiktsmessig ved at mobiloperatørene kapret seg nye kunder. Det gjorde de ved å tilby en svært rimelig mobiltelefon. Mange kunder fortsatte med samme abonnement og operatør, selv etter at avtaleperioden var slutt.

I dag er det lite fordelaktig for selskaper å selge mobiltelefoner som er låst til en bestemt operatør. Det er fordi at flesteparten av de som skal kjøpe ny mobiltelefon, ønsker å kunne velge mobilabonnement og operatør selv.

Oppsummering

 • I dag har de færreste mobiltelefoner operatørlås, da dette var mye mer vanlig før 2015. Eldre mobiler kan imidlertid fortsatt være låst til en bestemt operatør.
 • Operatørlås betyr at du ikke kan bytte SIM-kort i avtaleperioden, og du er dessuten forpliktet til å betale for et bestemt mobilabonnement i ett år.
 • Er mobilen din låst, vil du få feilmelding dersom du prøver å sette inn et SIM-kort fra en annen mobiloperatør.
 • Den største ulempen med operatørlås er at du som kunde mister din valgfrihet med hensyn til hvilken operatør og mobilabonnement du ønsker.
 • Fordelen med operatørlås er at du kan få kjøpt en svært rimelig mobiltelefon.