Barn og mobiltelefonbruk

Mobiltelefonen har blitt en viktig del av livet for de aller fleste. Samtidig som den gir mange muligheter, byr den også på utfordringer for nye brukere. Her finner du gode råd om hvordan du kan gi barna dine en trygg start på sin mobilbruk.

Når skal barn få mobil

En mobiltelefon er først og fremst et nyttig verktøy for å holde kontakt med hverandre. Når vi skal vurdere om barna skal få telefon handler det derfor ikke kun om hvilken alder, men også om hvilke behove familiemedlemmene har for å holde kontakt med hverandre.

Hvis man er usikker på om barnet er gammelt nok til å ha egen smarttelefon, skal man være klar over at det finnes andre løsninger man kan benytte i en periode. Det inkluderer:

 • GPS-klokke med ringefunksjon, beregnet for barn
 • Mobiltelefon som ikke er smarttelefon
 • Smarttelefon, men med foreldreinnstillinger.
Små barn trenger kanskje ikke smarttelefon hvis behovet kun er å holde kontakt. Det finnes alternativer, som GPS-klokke med ringefunksjon.

Både GPS-klokke og mobiltelefon som ikke er smarttelefon er svært enkle å benytte. De gir ikke barnet internettilgang, og krever ikke innstillinger før de tas i bruk.

Det er gjerne barn i alderen mellom fem og åtte år som har en smartklokke man kan ringe med. Likevel er det kun rundt 16 % som har det, ifølge Medietilsynet.

En smarttelefon vil kreve at man går inn i innstillinger, og setter klare begrensninger der. Fordelen med det, er at man senere kan endre innstillingene. På den måten kan man benytte telefonen lengre, når man etter hvert ønsker å gi barnet større tilgang til apper og smartfunksjoner.

Mobil innen man er ti år

I alderen mellom åtte og ti år får en stor del av norske barn egen mobil, viser tall fra Medietilsynet. De viser at

 • 22 % får telefon ved fylte åtte år
 • 19 % får telefon ved fylte ni år
 • 21 % får telefon ved fylte ti år

Ulike behov i familier

Kommunikasjonsbehovene er ofte svært forskjellige fra familie til familie. Noen bor nært skole og venner. Andre må reise langt, og da oppstår det tidligere behov for å kunne ringe selv.

For barn som bor i to hjem, er det også tidlig behov for å kunne ringe selv, for å holde kontakt med både mor og far til daglig.

Nettstedet Barnevakten gir gode råd om barn og nettbruk, men gir derfor ikke et klart fasitsvar på når man bør gi barn egen mobil.

De påpeker at en mobil selvfølgelig også brukes til å holde kontakt med venner. Derfor har det en viss betydning når barnas venner får mobil. Da er det en fordel å ha kontakt med andre foreldre, og forsøke å finne frem til en felles forståelse i klassen eller vennegjengen, om når det er fornuftig å introdusere mobiler.

Behovene for kommunikasjon varierer fra familie til familie. Derfor er det ikke et klart råd om hvor gammelt et barn bør være før det får mobil. De fleste barn i Norge får mobil når de er mellom åtte og ti år.

Bra mobil for barn

Hvis man har bestemt seg for å kjøpe mobil til barnet, er det noen grep man kan ta for gjøre det økonomisk fornuftig og trygt.

 • Hold prisen nede. Barn trenger kanskje ikke det aller beste kameraet på den nyeste mobilutgaven. Tenk over om du ønsker å bidra til merkepress, selv om du har råd til det. Se heller på om telefonen har sprut- og støvbeskyttelse.
 • Kjøp samtidig deksel og skjermbeskytter. Barnet kommer mest sannsynlig til å miste telefonen i bakken.
 • Legg inn barnets alder, og ikke din, i telefonen. Det vil kunne hindre at barnet mottar reklame og telefonsalg.
 • Legg inn sperrer for innholdstjenester og kjøp via abonnementet. De fleste mobiloperatører gir gode muligheter for det i abonnementer for barn og unge. Sjekk hva som er mulig hos din operatør. Du kan lese mer om betalte innholdstjenester blant annet hos Phonero.
 • Benytt også kjøpssperre i app-butikker, slik at du må gi tillatelse til å laste ned og gjøre kjøp i apper. Legg inn barnebruker slik at apper med høy aldersgrense uansett sperres.
 • Legg sammen med barnet inn en skjermlås, slik at ikke andre enn barnet og du kan bruke telefonen dersom den blir borte.
 • Legg inn kontaktinformasjon til deg på Låst skjerm, slik at du kan få informasjon hvis telefonen blir borte. Det er stor sannsynlighet for at barnets første telefon blir glemt igjen et sted.
 • Sørg for at du har kontroll med databruken. Du kan sette begrensning i abonnementet, og heller overføre mer dersom det blir behov for det.
 • Sjekk hva innboforsikringen din dekker ved eventuell skade eller tyveri av telefonen. Hvis du er dårlig dekket, kan du vurdere en egen forsikring når du kjøper telefonen.
Det er lurt å følge med på databruken hos barna. Ved å velge et abonnement med begrenset datamengde begrenser det seg selv i løpet av måneden. Du kan også legge inn en sperre for å begrense bruken.

Lær barnet god mobilbruk

Når barnet får tilgang til egen smarttelefon, får de også tilgang til en helt ny verden. For noen er alt helt nytt. Andre har kanskje allerede prøvd litt, på telefoneen til foreldre eller eldre søsken.

Uansett, så blir det annerledes når de selv sitter i førersetet. Da er det viktig å ha lært hvordan de opptrer trygt på nettet.

Første bud for å lære barna nettvett er å være et godt forbilde.

Det handler om å være bevisst på sin egen skjermtid, særlig sammen med barna. I tillegg handler det om å være bevisst på hva man deler, og hvordan man selv kommenterer andres innlegg, både rundt middagsbordet og på nett. Når barna er på nett, vil de kunne se det foreldre legger ut, så vel som det venner legger ut.

Mange barn får opplæring gjennom skolen, når det gjelder mobilbruk. Det er imidlertid viktig å uansett ta opplæringen hjemme. Det varierer mye på hvilket tidspunkt skolen tar opp mobilbruk, og hvor mye barna lærer om det på hver enkelt skole.

Når et barn får sin første smarttelefon, får det i tillegg tilgang til apper og innhold fra nett. Det får også tilgang til melding- og chattetjenester. En opplæring i god mobilbruk er derfor viktig.

Gode vaner

Lær barnet at man alltid må spørre om lov før man deler bilder, video eller annen informasjon om andre. Det gjelder alltid, selv om det er i lukkede grupper.

Forklar barnet om personvern. Benytt eksempler, slik at de kan lære å tenke kritisk om det å publisere bilder, videoer og livestream av seg selv og andre.

Forklar barnet hva det er ok å si, og hva det ikke er ok å si på nett, enten det er i direkte meldinger, kommentarer eller chatter i spill. Bruk eksempler på god og dårlig oppførsel. Husk at dette er nytt, og bør forklares helt elementært.

Bestem regler for nedlasting av apper og spill, og følg reglene. Ikke gjør dem strengere enn du har tenkt å håndheve, men vær bevisst på hvordan du selv ønsker at barnet skal bruke mobilen. Det kan gjelde både hvor mange apper barnet skal få ha, hvor mye tid barnet skal få bruke på spilling, og kostnadsbegrensninger.

Forbered barnet på at det kan dukke opp ukjente personer i spill. Snakk om at barnet ikke må ha en-til-en-chat med personer barnet ikke kjenner fra før, uten at en forelder eller annen voksen har godkjent det.

Vær nøye med å innprente at barnet ikke må gjøre avtaler om å møte noen de har truffet gjennom nettet fysisk. Forklar at de må kontakte foreldre eller andre voksne hvis noen ukjente tar direkte kontakt med dem med forespørsel om å treffes.

Forbered barnet på at det finnes mennesker på nettet som ikke alltid oppfører seg pent, og at det også er mennesker med dårlige hensikter. Gjør det klart for barnet at det kan snakke om ting som virker rare, vanskelige eller ubehagelige.

Kommunikasjon på nett

Det kan være lurt å snakke litt ekstra med barnet om digital kommunikasjon. Det kan til tider være utfordrende for voksne, og da er det slett ikke enklere for barn.

Den grunnleggende forskjellen som ligger i at en melding blir skrevet et sted, og lest et annet sted, kanskje til en annen tid, kan skape misforståelser. I tillegg har barn ofte en langt mer fysisk kommunikasjon til daglig enn det voksne har.

Derfor er det viktig å øve på å se at det som blir skrevet, kan forstås annerledes når det leses. Bruk eksempler, og gjør det både morsomt og alvorlig. Ved å ta denne opplæringen på alvor, vil barnet ofte føle seg litt mer voksent, og lettere forsøke å etterleve det som blir sagt.

Samtidig kan man ikke forvente at alt går på skinner hele tiden. Pass derfor på at du kjenner skjermlåsen til barnet ditt, og har anledning til å undersøke telefonen.

Det betyr ikke at du skal «spionere» på barnets meldinger til enhver tid. Men dersom det oppstår en situasjon hvor det kommer beskyldninger i en eller annen retning, vil det være en fordel å ha en viss mulighet til sjekke hva som har blitt skrevet. Du står ansvarlig for ditt barn og dets mobilbruk.

Når barnet vet at foreldre kan gå inn og se hva som foregår på telefonen, vil det i seg selv ofte føre til at de passer bra på å følge reglene som er blitt satt opp.

Bruk mobilen sammen

Det viktigste er likevel at du bruker mobilen sammen med barnet.

Ta deg tid til å se på apper de har lastet ned, og er begeistrer for. Barnet vil ofte ha stor glede av å vise hva de får til i spill, eller vise TikTok- og Snap-videoer de synes er morsomme.

Hvis du tar deg tid til å dele den begeistringen, og kanskje spille noen av spillene med dem, er det større sjanse for at de fortsetter å dele sitt cyber-liv med deg når de blir litt eldre.

Når barnet ditt har fått egen smarttelefon, er det samtidig smart å ta seg tid til å se på den sammen med barnet. Del mobilopplevelsen, ved å se på spill og videoer sammen med barnet. På den måten blir det naturlig for barnet å dele sine mobilopplevelser med deg også når de blir litt eldre.

Operatørene hjelper deg

Dersom barn eller unge blir utsatt for problemer på nettet, finnes det hjelp å få flere steder. Blant annet har Telenor tjenesten Nettslett, som de har utviklet sammen med HELP Forsikring. Det er inkludert i deres abonnementer for barn og unge.

Nettslett dekker:

 • utgifter til advokathjelp hvis man blir utsatt for netthets, eller hvis personlig innhold har kommet på avveie
 • utgifter til juridisk rådgivning og advokat
 • tapt arbeidsinntekt
 • utgifter til psykolog

Nettslett omfatter både den som bruker abonnementet, og den som eier det.

De store mobiloperatørene i Norge har dessuten råd og tips til god mobilbruk for barn og unge. Telia har også workshops beregnet på skoleklasser. Det finner man mer informasjon om på deres nettsider.

Oppsummert

Familier har litt ulike behov for kommunikasjon, derfor varierer det når barn får mobil. De fleste barn i Norge får egen mobil når de er mellom åtte og ti år.

Når man vurderer å gi barn mobil, er det flere ting man bør tenke over, deriblant:

 • Kostnad
 • Regler for skjermbruk
 • Opplæring i nettvett
 • Sperrer for kjøp i apper