Mobilabonnement test

Det kan være vanskelig å finne frem til hvilket mobilabonnement som er billigst og best. Det finnes mange abonnementer, men få gode tester. Her viser vi deg hvordan du selv tester ut abonnementene, og velger det beste.

Hva bør du se på når du tester mobilabonnement

Selv om mobilabonnementer i utgangspunktet kan virke temmelig like, kan innholdet variere mye. Noe av det som kan påvirke prisen mye er hvor stor mengde data som er inkludert.

Det kan være forvirrende å vite hvilket mobilabonnement man skal velge. Men her viser vi deg hvordan du kan gjøre en egen test, og komme frem til hva som passer dine behov best, til en rimeligst mulig pris.

Når du skal teste mobilabonnementer bør du derfor sjekke ut følgende kriterier:

 • Hvor stor datamengde er inkludert i måneden
 • Rollover. Det vil si, om du kan overføre datamengde fra en måned til neste
 • Ekstra data. Hvilke muligheter er det for å kjøpe ekstra data de månedene du trenger det, og til hvilken pris
 • Hastighet
 • Pris
 • Dekning. Selv om de fleste har god dekning i tettbygde strøk, kan det variere mye andre steder. Hvis du for eksempel har en hytte kan det godt hende at ikke alle abonnementer har dekning der. Telenors dekning kan du se på deres dekningskart.
 • Familieabonnement. Hvis du har familiemedlemmer du ønsker å koble opp mot, kan det være gunstig med familieabonnement. Mange av de store operatørene tilbyr det, blant annet Talkmore og OneCall.
 • Avtaler med utenlandske operatører. Hvis du reiser mye, kan det være en fordel å velge operatør som har avtale med land utenfor Europa. Innen EU og EØS skal du uansett kunne bruke telefonen til samme pris som hjemme i Norge.
 • Abonnement og bindingstid.
 • Mulighet for å kjøpe nesten ny mobil. Hvis man ønsker et «grønnere» mobilabonnement, kan det være et pluss med operatører som tilbyr salg av brukte, nyoverhalte mobiltelefoner.
Mange mobiloperatører tilbyr familieabonnement, men slett ikke alle. Dette er en abonnementstype som kan være svært gunstig hvis man har ansvaret for mobilabonnement for barn.

Test hva som er viktig for deg med et mobilabonnement

Disse ulike kriteriene vil ha ulik grad av viktighet for forskjellige personer. Derfor er det ikke et enkelt svar på hvilket abonnement som er best.

Når du skal utføre din egen test, bør du derfor rangere disse kriteriene.

Lag en liste, hvor du setter det som er viktigst for deg øverst. Så fortsetter du til du har satt opp alt, med det minst viktige nederst.

Deretter lager du kolonner ut for hvert abonnement, slik at du kan fylle inn etter hvert som du sjekker dem. På den måten kan du lett finne frem til hvilke abonnement som passer deg.

Tips: Se alle Norges mobilabonnement her.

Grunnleggende kriterier

Selv om vi alle har litt ulike behov, er det noen ting som gjelder de aller fleste. Det er for eksempel datamengde.

Med dagens mobilbruk benytter vi den til stadig flere funksjoner. Det er alt fra å skru på lyset og låse opp døren, til å strømme filmer og musikk. Vi betaler med telefonen, og sjekker nettbanken, for å nevne noe.

Dessuten kommer det stadig nye områder hvor mobilen brukes som et verktøy. Alt dette tilsier at vi trenger mer data hver måned, ikke mindre.

Dette er viktig å ha i bakhodet, når man vurderer hvilket abonnement som passer. Særlig gjelder det når man går inn på en avtale med bindingstid. Da er det en stor fordel at det er nok data inkludert i det aktuelle abonnementet.

Samtidig er det ofte slik at dersom man i løpet av bindingstiden ønsker å oppgradere et abonnement, så er det lettere enn å gå ned til en rimeligere avtale.

Mobiler for ulike kundegrupper

Når du sjekker mobilabonnement vil du også se at operatørene henvender seg til litt ulike kundegrupper med de ulike abonnementene sine.

Noen av de billigste mobilabonnementene på markedet henvender seg til barn og unge. De kan ofte ha begrensninger på datamengden. Med familieabonnement vil du i noen tilfeller kunne fordele data fra eget abonnement til barna, dersom du ønsker det.

På den andre siden finnes store abonnementer, ment for både jobb og fritid. Da kan man ha tilstrekkelig data til å strømme det man ønsker i løpet av måneden. Samtidig har man data nok til å utføre nødvendige arbeidsoperasjoner.

Oppsummert

Når du skal teste mobilabonnementer, må du sette opp en liste over ulike kriterier. Ved å finne ut hva som er de viktigste funksjonene for deg, kan du systematisere hva du finner ut at de ulike operatørene tilbyr. Da er det viktig å se på blant annet:

 • Datamengde
 • Pris
 • Dekningsgrad