Hva er e-sim?

Vi vet alle hva sim-kort er, men nå er det på tide å lære seg et nytt ord, «e-sim». Her forklarer vi hva det er, og hvilken betydning denne nyheten får for deg.

e-sim erstatter sim-kort

I om lag tre tiår har vi benyttet såkalte sim-kort i mobiltelefonene våre. Disse kortene har blitt mindre og mindre, men har hele tiden hatt samme funksjon. De har sørge for at telefonen vår har hatt kontakt med et kommunikasjonsnettverk.

Vi har ikke bare brukt sim-kort i telefonene våre, men også i nettbrett og andre mobile enheter.

Nå blir imidlertid sim-kortet erstattet. I stedet kommer e-sim.

e-sim er nyheten som erstatter sim-kortet som vi alle har blitt veldig vant til å sette inn i mobiltelefonene våre. E-sim er kun en kode, så vi slipper å motta et lite plastkort før vi kan aktivere et nytt mobilabonnement.

Viktigste forskjell med e-sim

Navnet «e-sim» er en forkortelse av «embedded sim». «Embedded» betyr å være inkludert i noe. Dermed forstår vi også bedre hva som er den viktigste forskjellen mellom sim-kort og e-sim.

E-sim fungerer som et digitalt sim-kort. På den måten er det inkludert i enheten din. Det betyr blant annet at du ikke behøver å bytte sim-kort hvis du skal bytte mobilselskap.

Når du oppretter et kundeforhold til en ny mobiloperatør, vil du motta et e-sim-nummer. Det taster du inn på telefonen din, og så er du klar til å ringe. Du slipper å vente på å få et nytt sim-kort som skal aktiveres, før du kan koble til telefonen din.

Tips: Les også vår artikkel om bruk av mobiltelefonen som ruter

e-sim er en kode i stedet for brikke

e-sim-nummeret du får tilsendt er den måten mobiloperatøren identifiserer deg på.

Dette kan gjøre hverdagen langt enklere og mer fleksibel for deg som kunde. Det blir rett og slett raskere og enklere å bytte leverandør, dersom en annen mobiloperatør kan gi deg bedre betingelser.

Du kan dessuten ha flere mobilabonnementer på sim-nummeret ditt. På den måten kan du for eksempel ha et eget nummer til nettbrettet eller smartklokken, hvis du ønsker det.

e-sim på flere enheter

Siden e-sim kun er en kode man legger inn på enheten, forsvinner behovet for å sette inn et lite plastkort. Det betyr at det kan benyttes på små enheter, også de som er så små at det er utfordrende å få plass til et sim-kort.

Dette gjelder blant annet ulike typer smartklokker.

Hittil har mange smartklokker og sportsklokker vært avhengige av nærhet til en mobiltelefon for å være tilkoblet et mobilnett. Men med e-sim vil de kunne fungere som en selvstendig mobil enhet.

Apple har allerede lansert Apple Watch og Samsung har lansert Samsung Galaxy Watch, hvor det er mulig å benytte e-sim. Det er ventet at det vil komme flere smartklokker med tilsvarende funksjon på markedet etter hvert.

e-sim gjør det lett å etablere dedikert mobilabonnement for små enheter, som for eksempel smartklokker. Både Samsung og Apple har allerede lansert smartklokker med mulighet for e-sim.

e-sim i utlandet

e-sim kan dessuten være en stor fordel når man er på reise. Siden man med denne teknologien på mobiltelefonen slipper å bytte sim-kort, er det raskt å bytte til andre mobiloperatører midlertidig.

Ikke minst er det viktig hvis man reiser til land utenfor EØS-området. Da kan det ofte påløpe betydelige kostnader for dataroaming, når man benytter mobiltelefonen. Samtidig kan det med dagens sim-kort være upraktisk å bytte mobiloperatør kun for noen dager.

Den problemstillingen vil kunne være borte når e-sim er installert på telefonen.

Ulempe for BankID på mobil

Den største ulempen med e-sim er at BankID på mobil ikke fungerer med det. Det er fordi BankID på mobil er koblet til sim-kortet ditt.

Det er imidlertid mulig å benytte BankID-appen i stedet. Du kan lese mer om det på nettsidene til Telenor.

Oppsummert

e-sim er en kode for identifisering som vil kunne erstatte sim-kortet vi i dag benytter i mobiltelefonene våre. En slik endring innebærer mange fordeler:

  • Slipper å få et fysisk kort
  • Raskere og enklere å skifte mobiloperatør
  • Mobilnettet blir tilgjengelig på enda mindre enheter