Mobilforsikring, er det noe du trenger?

Vi er alle avhengige av mobiltelefonen vår. Den er et verktøy både for å holde kontakt med andre og bruke nettbank og andre apper. Det betyr også at vi har den med oss overalt – så burde vi derfor forsikre den?

Hvorfor vurdere en mobilforsikring

Generelt ser vi det som en god regel å forsikre det som er verdifullt for oss, fordi det vil være kostbart å erstatte det hvis det blir ødelagt eller borte.

Det er for eksempel grunnen til at vi har boligforsikring. Dersom huset brenner ned, er det godt å ha en forsikring som betaler for å bygge det opp igjen.

Det samme kan gjelde med en mobil. Hvis den blir ødelagt eller stjålet, kan det være dyrt å kjøpe ny. Dessuten kan det skape store problemer for oss, siden den er et viktig verktøy for oss i hverdagen. Så hvilken hjelp vil det da være å ha en forsikring?

De fleste av oss er såpass avhengige av telefonen, at det vil være krise om den forsvinner eller blir ødelagt. Det er en årsak til at mange velger å forsikre mobilen sin.

Egen mobilforsikring

Du kan til en viss grad forsikre deg selv mot problemene ved å miste mobilen. For eksempel kan du ha en reserve-mobil som du kan ta i bruk ved nødstilfeller. Du kan også ha et ekstra sim-kort liggende, som er koblet til ditt nummer.

Hvis du i tillegg er flink til å ta backup av innholdet ditt, kan du enkelt komme i gang med en annen mobil. I dag lagrer de fleste innholdet sitt i skyen. Hvis du gjør det, kan du lett logge inn på en ny mobil.

Likevel vil en slik egenforsikring kun dekke innholdet og bruken av telefonen. Den dekker ikke kostnadene ved selve telefonen. Dersom du har en relativt ny og dyr telefon, vil det dermed kunne koste mange tusen å erstatte en tapt eller ødelagt telefon.

Hva dekker mobilforsikring

Så kan du få dekket hele kostnaden til en ny mobiltelefon dersom du har en forsikring?

Svaret på det er dessverre som regel «nei». De fleste forsikringer har en egenandel. Når du vurderer mobilforsikring, bør du derfor se nøye på to ting:

  • Hva er den årlige kostnaden av forsikringen
  • Hvor høy egenandel er det på forsikringen

Når du ser hva det koster deg i året å ha en mobilforsikring, ser du raskt hvor lenge du kan ha den før det etter hvert ikke lønner seg. Du må også legge til kostnaden til egenandel.

Samtidig vet man ikke om eller når uhellet er ute med telefonen.

Likevel er det klart at jo nyere telefonen er, jo større kostnad er det å erstatte den. Det tilsier at det kan lønne seg å ha forsikring den første tiden du eier en ny telefon.

Men ikke la det gå automatikk i å betale mobilforsikring hvert år. Etter et år eller to bør du vurdere nøye om det fortsatt lønner seg å forsikre den.

Du må som regel betale en egenandel når du trenger å skaffe deg ny telefon gjennom forsikringen. Derfor bør du regne over om det lønner seg å ha en slik forsikring, særlig hvis telefonen er noen år gammel.

Beskyttelse heller enn forsikring

Når man vurderer mobilforsikring, er det også andre hensyn det kan være lurt å tenke over.

  • Hvilken type telefon er det
  • Har telefonen deksel og skjermbeskyttelse
  • Hvordan behandles den, er brukeren forsiktig

Hvilken type telefon er det

I dag finnes det mange telefoner på markedet som er både sprut- og støvbeskyttet. Det betyr at de tåler en del mer enn for bare få år siden.

Det er fortsatt ikke greit å miste dem i vannet. Men de kan tåle en regnværsdag, uten at de slutter å virke. Sett deg inn i hva som gjelder for telefonen du kjøper.

Har telefonen deksel og skjermbeskyttelse

Et godt deksel og en skjermbeskytter er viktig for å bevare telefonen. At skjermen sprekker ved at telefonen faller i bakken er en vanlig skade. Dette unngås i stor grad ved bruk av et godt deksel.

Hvordan behandles den, er brukeren forsiktig

Hvem som bruker telefonen, kan påvirke hvor stor fare det er for at den får skade. Hvis den stort sett ligger i en veske eller på en kontorpult er den gjerne tryggere enn om den ligger i baklomma på en tenåring. Hvis man skal kjøpe mobil til tenåringen i huset, kan det derfor være en god ide å tegne forsikring.

Er du allerede forsikret

Før du velger å forsikre mobilen din, bør du også undersøke om du allerede har forsikring.

Det er nemlig slik at mange innboforsikringer dekker uhell man har med innboet, også om det skjer utenfor hjemmet. Likevel vil neppe en slik forsikring dekke eventuelt tyveri. Men hvis du har en reiseforsikring, er det stor sjanse for at den vil kunne dekke tyveri av mobiltelefonen.

Du bør derfor aller først sjekke vilkårene på de forsikringene du har. Du kan lese mer om innboforsikring hos Finansportalen.

Husk på at hvis du har innboforsikring og reiseforsikring allerede, kan det hende mobilen din er tilstrekkelig forsikret. Men sjekk vilkårene i din forsikring.

Forsikring med bytte

Telefonselskapene har en del ulike ordninger med både bytte av telefon og forsikring.

For eksempel tilbyr Telenor i sin Swap-ordning også forsikring. Da kan du betale et gebyr hver måned. Så får du en relativt lav egenandel hvis du skader telefonen. Denne egenandelen øker noe hvis du har flere skader. Du kan lese mer om deres forsikring på Telenors sider.

Også andre operatører har lignende ordninger. Ice har Mobilforsikring med MobilBytte, det kan du lese om på deres sider.

Oppsummert

Det er ikke et klart svar som gjelder alle, når man lurer på om man bør forsikre telefonen. Generelt kan man likevel si at jo dyrere og nyere telefonen er, jo mer kan det lønne seg å forsikre den.

Likevel har mange allerede en forsikring gjennom innboforsikring og reiseforsikring. Når du skal vurdere å ta opp mobilforsikring bør du derfor tenke over:

  • Kostnad og alder på telefonen
  • Bruken av telefonen
  • Er den allerede dekket av en forsikring